E.E.E. Users

Webdesign E.E.E. Users

Betonijzer: onmisbare assistentie voor beton

Betonijzer gebruiken

In de bouwwereld is beton een soort van materiaal dat je overal terug ziet. Beton heeft zijn populariteit te danken aan meerdere positieve aspecten. Aan de ene kant biedt beton natuurlijk een grote mate van hardheid, stevigheid en onverwoestbaarheid. Uiteraard een cruciaal element bij de totstandkoming van bouwwerken. Aan de andere kant is beton een relatief goedkoop materiaal. Na deze lofzang zou je echter bijna vergeten dat om beton écht goed te laten renderen ondersteuning nodig is. De benodigde extra stevigheid wordt daarom dikwijls geboden door producten van betonijzer. Beton vangt namelijk de drukkende krachten op een bouwwerk op, terwijl betonijzeren of -stalen matten de trekkrachten weten te neutraliseren. 

De verschillende termen in betonwereld

Zowel in de figuurlijke als in de letterlijke zin van het woord is er soms sprake van misverstanden. Dan gaat het vaak om termen als beton, betonijzer en gewapend beton. Deze termen worden regelmatig door elkaar gebruikt. Ten onrechte natuurlijk, want ze betekenen allemaal iets anders. Doorgaans wordt beton gezien als de basis. De betonwapening wordt vervolgens vorm gegeven door betonijzer of betonstaal. Dit gebeurt meestal in de vorm van korven, matten en/of staven, waarbij het natuurlijk zo is dat van verschillende staven een heuse betonmat gemaakt kan worden. Deze toegevoegde materialen worden aan elkaar gelast om bijvoorbeeld zo’n mat te creëren. Fabrikanten letten hierbij altijd op de diktes en de afmetingen. Deze hangen onder andere af van de hoeveelheid beton en de grootte en het gewicht van de uiteindelijke bouwwerken.

Verdere informatie over de functies van betonwapening

Beton is natuurlijk een hard en stevig materiaal, maar niet volledig onverwoestbaar, al heeft het misschien wel deze reputatie. Na verloop van tijd kan beton scheuren en barstjes vertonen. Ook betonrot is een gevaar dat niet onderschat mag worden. Betonwapening beschermt beton daartegen. Zekere bij grotere bouwwerken is betonwapening een absolute noodzaak. Gebruik je deze wapening niet, dan zal het beton scheuren en uiteindelijk zelfs een instorting veroorzaken, met vaak levensgevaarlijke situaties tot gevolg.

Bouw materiaal

Betonwapening toen en nu

Al in de Romeinse tijd wist de mensheid gebruik te maken van materialen die goed te vergelijken zijn met beton zoals we dat nu kennen. Wat dat betreft is de functie van beton en soortgelijke producten nooit omstreden geweest. De Romeinen hadden echter nog niet dezelfde mogelijkheden om constructies extra te wapenen om daarmee de trekkrachten op te vangen, zoals we deze nu wel hebben in de vorm van onder meer betonijzeren matten. Toch wisten ze via slimme bouwtechnieken zoals complexe boogconstructies ervoor te zorgen dat de stevigheid en stabiliteit gewaarborgd werden. Daardoor konden hun bouwwerken ook daadwerkelijk voltooid worden en waren ze in principe overal tegen bestand. Ondanks deze jaloersmakende prestaties mogen we ingenomen zijn met het feit dat we nu veel meer technieken van betonwapening kennen. Vaak zijn materialen en bouwmethodes tegenwoordig ook nog eens gestandaardiseerd. Mede hierdoor zijn we nu in staat om grote gebouwen of volledige woonwijken in hoog tempo af te bouwen.