E.E.E. Users

Webdesign E.E.E. Users

Hoe ziet een vaststellingsovereenkomst eruit?

Niets is vervelender dan te horen krijgen dat jouw werkgever van plan is om je te ontslaan. Hiermee komt er niet alleen een abrupt einde aan jouw dienstverband, maar valt ook jouw dagbesteding in het water. Toch is het belangrijk om te weten dat jouw werkgever je niet zomaar kan ontslaan wanneer je niet strafbaar hebt gehandeld. Hiervoor moet je namelijk eerst een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst aangeboden krijgen. Op deze manier geeft je werkgever aan dat jullie met wederzijds goedvinden uit elkaar gaan. Maar hoe ziet een vaststellingsovereenkomst er precies uit? Dat vertellen wij je graag in deze blog, zodat je weet wat je te wachten staat.

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Eigenlijk is een vaststellingsovereenkomst niets meer dan een overeenkomst of contract waarin de voorwaarden worden weergegeven voor het beëindigen van jouw arbeidsovereenkomst. Hierdoor wordt spreekt men ook wel eens over een beëindigingsovereenkomst. In deze overeenkomst staan altijd de afspraken die jij en je werkgever met elkaar hebben gemaakt voor het oplossen of voorkomen van een geschil. In de praktijk wordt een vaststellingsovereenkomst dan ook gebruikt om op een nette manier uit elkaar te gaan.

Wanneer wordt een beëindigingsovereenkomst opgesteld?

Het is belangrijk om te weten dat een vaststellingsovereenkomst vooral relevant is bij ontslag met wederzijds goedvinden. Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan ontslag bij ziekte of ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen. In veruit de meeste gevallen heeft een ontslag met wederzijds goedvinden de voorkeur bij werkgevers. De reden hiervoor is dat het sneller en goedkoper is dan wanneer het ontslag via het UWV of de rechter wordt gedaan. Bovendien zitten er voor jou als werknemer ook veel voordelen aan, omdat je zelf invloed hebt op de voorwaarden die in de vaststellingsovereenkomst staan. Zo kan je hierin onder andere een ontslagvergoeding vastleggen. 

Wat staat erin een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst bevat altijd meerdere afspraken die te maken hebben met jouw ontslag. Hierdoor kan je er zeker van zijn dat de volgende onderwerpen behandeld worden:

  • De reden van ontslag
  • De datum dat je uitdienst treedt
  • De hoogte van je ontslagvergoeding
  • De opname of uitbetaling van je overgebleven vakantiedagen
  • Het opheffen van het concurrentiebeding

Zelf invloed uitoefenen op je beëindigingsovereenkomst

Heb je gehoord dat jouw werkgever afscheid van je wil nemen met behulp van een ontslag met wederzijds goedvinden? Dan is het noodzakelijk om te weten dat je zelf invloed kan uitoefenen op de inhoud van de vaststellingsovereenkomst. Veel mensen weten dit niet, maar werkgevers zijn altijd bereidt om over de inhoud te onderhandelen. Het is daarom nooit verstandig om zomaar akkoord te gaan met de beëindigingsovereenkomst die je werkgever heeft opgesteld. Hiermee ga je wellicht akkoord met afspraken waar je achteraf helemaal niet achter staat. Om dit te voorkomen is het verstandig om een arbeidsrechtjurist in te schakelen die je gedurende de situatie kan adviseren. Besluit je om akkoord te gaan met de vaststellingsovereenkomst? Dan moet je weten dat je na het tekenen altijd 14 dagen bedenktijd hebt. Op deze manier wordt voorkomen dat je spijt krijgt!