E.E.E. Users

Webdesign E.E.E. Users

Brand, ontruimen en levensreddende handelingen

Tijdens een cursus Bedrijfshulpverlening, kortweg BHV genoemd, zijn er altijd een aantal aandachtspunten die behandeld worden. In alle gevallen gaat het om noodsituaties waarin er snel hulp verleend moet worden. Ten eerste wordt er besproken wat je moet doen om een brand in jouw bedrijf te bestrijden. Een tweede punt dat tijdens een BHV cursus wordt behandeld is het ontruimen van een pand en de communicatie daarbij. Tenslotte wordt van een BHV’er verwacht dat hij levensreddende handelingen kan uitvoeren, dus ook dit punt is deel van de lesstof tijdens de cursus. Deze levensreddende handelingen worden met behulp van oefenpoppen geoefend.\r\n\r\n \r\n\r\nTheorie, praktijk en examen\r\n\r\nBij een BHV cursus wordt begonnen met het uitleggen van de theorie. De theoretische kennis die je opdoet, zal uiteindelijk de basis vormen voor de praktijk. Nadat de theorie besproken is, komen de praktijklessen aan bod. Daarin wordt geoefend wat er tijdens de theorielessen geleerd is. Tenslotte leer je in de praktijk het beste hoe je in een noodsituatie moet handelen. Bij een goed opleidingscentrum, zoals bijvoorbeeld G4S, is er de mogelijkheid praktijksituaties na te bootsen zodat er optimaal geoefend kan worden. Aan het eind van de cursus wordt er een examen BHV afgenomen. Dit geld zowel voor de theorie als de praktijk. Het theorie examen bestaat uit multiple choice vragen. Door praktijkopdrachten uit te voeren onder toezicht van ervaren trainers, leg je je praktijk examen af. De trainers zullen beoordelen of je juist gehandeld hebt. Wanneer je beide onderdelen met succes hebt afgesloten ben je een gecertificeerd BHV’er.  Het BHV certificaat heeft een geldigheidsduur van een jaar. Voordat deze verlopen is, moet er een herhalingstraining worden gevolgd waarbij zowel de theorie als de praktijk weer worden opgefrist en geoefend. Als alles met succes doorlopen is, wordt het certificaat met weer een jaar verlengd.